Aktualności

23

kwi 10

Instalacja systemu retransmisyjnego w tunelu w Lalikach

Pod koniec lutego br. zakończyliśmy instalację i uruchomienie systemu retransmisji sygnałów radiowych w tunelu drogowym wybudowanym w miejscowości Laliki na trasie międzynarodowej S69 między Milówką a Zwardoniem.

Tunel o długości ponad 650m składa się z tunelu zasadniczego z dwoma przeciwległymi pasami ruchu oraz równolegle biegnącego tunelu ewakuacyjno-serwisowego. System zaprojektowany i wykonany przez M/A-COM Poland wspólnie z firmą Intelligent Radio Solutions (IRIS) z Anglii zapewnia retransmisję wybranych kanałów simpleksowych i dupleksowych Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego. Instalacja jest przygotowana do retransmisji sieci TETRA, która może powstanie w przyszłości na terenie Polski.

Oprócz zapewnienia sprawnej łączności dla służb ratunkowych w tunelu, system retransmituje także cztery stacje radiowe UKF. Dzięki funkcji „break-in” dyspozytor tunelu może przerywać audycje radiowe i nadawać do pasażerów samochodów znajdujących się tunelu ważne komunikaty drogowe. Instalacja w Lalikach została wykonana na zlecenie przedsiębiorstwa CARBOAUTOMATYKA S.A. – generalnego wykonawcy wyposażenia tunelu. System rozszerzenia zasięgu radiowego w tunelu w Lalikach jest czwartym tego rodzaju systemem wdrożonym z powodzeniem przez M/A-COM Poland na terenie Polski. Wcześniej zbudowaliśmy systemy w tunelu DTŚ w Katowicach, w Terminalu 2 MPL Warszawa-Okęcie i w MPL Kraków-Balice.

GrGa

10

sty 07

Uruchomienie cyfrowego systemu trankingowego P25 w MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice

M/A-COM Poland zainstalował i uruchomił pierwszy w Polsce cyfrowy system trankingowy w otwartym standardzie APCO25 (P25). Do połowy listopada 2006 w MPL Kraków-Balice funkcjonował 4-kanałowy analogowy system trankingowy EDACS. W ciągu jednej nocy dział techniczny M/A-COM Poland przeprowadził skomplikowaną procedurę przełączenia wszystkich abonentów ze starego analogowego systemu do nowego w pełni cyfrowego 6-kanałowego systemu P25.

Lawinowy wzrost ruchu pasażerskiego w MPL Kraków-Balice, rozbudowa lotniska, większe wymagania w zakresie bezpieczeństwa – wymuszały konieczność rozbudowy i modernizacji wykorzystywanego systemu łączności. Możliwe były dwie ścieżki rozwoju systemu: w wariancie analogowym EDACS lub cyfrowym P25 – idealnym dla klientów posiadających przydział częstotliwości na wąskie kanały 12,5kHz. Decyzja przejścia na łączność cyfrową była podyktowana względami bezpieczeństwa a także większymi możliwościami techniczno-funkcjonalnymi dostępnymi w nowej technologii. System M/A-COM P25 łaczy zalety cyfrowego standardu interfejsu radiowego APCO25 ze standardem sieciowania bazującym na protokole IP tworząc nowoczesny system trankingowej łączności radiowej do transmisji głosu i danych.

Zainstalowany system umożliwia:

Usługi głosowe:

 • Wywołanie grupowe
 • Wywołanie indywidualne
 • Okólnik do grupy/multigrupy (Announcement Call)
 • Wywołanie do wszystkich w strefie radiowej
 • Identyfikacja grupy nadającej
 • Identyfikacja nadającego abonenta
 • Wywołanie alarmowe
 • Rejestracja abonenta w strefie
 • Sygnalizacja odebrania wywołania indywidualnego
 • Opóźnione wejście do połączenia
 • 10 poziomów priorytetów
 • Kolejkowanie połączeń
 • Skanowanie grup
 • Ograniczenie czasu nadawania
 • Blokowanie podwójnego nadawania
 • Tryb analogowy FM bezpośredni (radio-radio)

Transmisja danych:

 • Pingowanie radiotelefonu
 • Czytanie drogą radiową pliku profilu (ang. personality) z radiotelefonu
 • Programowanie drogą radiową radiotelefonu
 • Pakietowa transmisja danych

Usługi dyspozytorskie (Konsola C3 Maestro IP):

 • Połączenie grupowe nadawanie/odbiór
 • Połączenie Indywidualne nadawanie/odbiór
 • Połączeń grupowe okólnikowe typu Announcement
 • Połączenie grupowe do wszystkich w systemie (ALL CALL)
 • Wyświetlanie identyfikatora abonenta i kryptonimu
 • Historia połączeń wybranych (SELECT)
 • Historia połączeń niewybranych (UNSELECT)
 • Łączenie grup – Patch
 • Nadawanie okólników do grup – Simulselect
 • Chwilowy rejestrator treści połączeń
 • Obsługa wywołania alarmowego
 • Połączenie z wywłaszczeniem
 • Wybrane (SELECT) i niewybrane (UNSELECT) audio z możliwością sumowania do 8 źródeł audio w niewybranym głośniku
 • Ekran dotykowy, mysz i klawiatura jako interfejsy konsoli
 • Mikrofon biurkowy
 • Synchronizowany czas systemowy

Usługi dyspozytorskie (aplikacja VIP instalowana na komputerze klienta):

 • Połączenie grupowe nadawanie/odbiór
 • Połączenie Indywidualne nadawanie/odbiór
 • Połączeń grupowe okólnikowe typu Announcement
 • Połączenie grupowe do wszystkich w systemie (ALL CALL)
 • Wyświetlanie identyfikatora abonenta i kryptonimu
 • Historia połączeń wybranych (SELECT)
 • Historia połączeń niewybranych (UNSELECT)
 • Łączenie grup – Patch
 • Nadawanie okólników do grup – Simulselect
 • Chwilowy rejestrator treści połączeń
 • Obsługa wywołania alarmowego
 • Wybrane (SELECT) i niewybrane (UNSELECT) audio z możliwością sumowania do 4 źródeł audio w niewybranym głośniku
 • Synchronizowany czas systemowy

Usługi komutacyjno-sieciowe:

 • Interfejs IP dla głosu, danych i sterowania pomiędzy strefą, switch’em i konsolami
 • Interfejs do synchronizacji czasu systemowego
 • Wykorzystanie korporacyjnej sieci LAN
 • Zdalny dostęp do systemu poprzez VPN zabezpieczony firewall’em

Usługi zarządzania:

 • Baza danych abonentów/radiotelefonów
 • Baza danych grup
 • Monitorowanie aktywności w czasie rzeczywistym
 • Logowanie aktywności (1 rok)
 • Zarządzanie/kontrola systemu i elementów systemu
 • Zdalne programowanie parametrów: radiotelefonów (OTAP)
 • Monitorowanie i zarządzanie alarmami
 • Architektura klient/serwer

Wyposażenie strefy radiowej:

 • Uniwersalne kanały do transmisji danych i głosu
 • Każdy kanał może pełnić funkcje kanału kontrolnego
 • Szybki kanał kontrolny 9600b/s
 • Zestawianie połączeń w czasie poniżej 0,25s
 • Izolowany tryb trankingowy w przypadku braku połączenia ze switch’em
 • Automatyczne testowanie pracy każdego kanału przez moduł SureCall
 • Automatyczne monitorowanie mocy nadawania każdego kanału
 • Automatyczne monitorowanie funkcjonowania nadawczego toru antenowego
 • Konfigurowane wejścia/wyjścia alarmowe

GrGa

6

gru 06

System retransmisyjny dla tunelu DTŚ w Katowicach

M/A-COM Poland przy współpracy z Tyco Fire & Integrated Solutions zainstalował i uruchomił system retransmisji sygnałów radiowych w tunelu Drogowej Trasy Średnicowej (DTŚ) w Katowicach.

Tunel składający się z dwóch trzypasmowych nitek o długości 657m i 672m należy do najdłuższych w Polsce. Biegnie na linii wschód-zachód pod Rondem gen. Ziętka. Jest bardzo ważnym elementem Drogowej Trasy Średnicowej usprawniającej komunikację samochodową Górnego Śląska (www.dts-sa.pl).

Projekt zrealizowany na zlecenie Carboautomatyki S.A., generalnego wykonawcy wyposażenia tunelu składa się z systemu antenowego zewnętrznego sprzężonego poprzez zestaw dwukierunkowych wzmacniaczy RF z kablami promieniującymi w obu nitkach tunelu. Dzięki systemowi, służby ratunkowe: policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe oraz słuzby miejskie mają na wybranych kanałach łączność radiową takiej samej jakości jak na powierzchni.

Dodatkowo do tunelu retransmitowane są sygnały wybranych radiostacji pasma UKF, dzięki czemu nawet stojąc w korku pod ziemią nie musimy się rozstawać z ulubioną audycją. Dodatkowo przy wykorzystaniu zaimplementowanej w systemie funkcji „break-in” dyspozytor tunelu może w razie konieczności nadawać komunikaty do pasażerów słuchających radia w pojazdach znajdujących się w zasięgu działania systemu.

GrGa

6

gru 06

System rozszerzenia zasięgu łaczności dla Terminala 2 MPL Warszawa-Okęcie

M/A-COM Poland przy współpracy z Tyco Fire & Integraded Solutions zaprojektował i wykonał system rozszerzający zasięg systemu łączności radiotelefonicznej lotniska Warszawa-Okęcie.

W trakcie budowy nowego terminala na warszawskim lotnisku, okazało się że konstrukcja i wyposażenie budynku, szczególnie w pomieszczeniach leżacych poniżej poziomu ziemi uniemożliwia prawidłową propagację fal radiowych, także systemu trankingowego EDACS obsługującego łączność służb utrzymania lotniska. Brak łączności w Terminalu 2 uniemożliwiał jego przekazanie do eksploatacji.

System retransmisyjny wykonany w rekordowo krótkim czasie przez M/A-COM Poland składa sie z systemu anten wewnętrznych, wykorzystującego zarówno kabel promieniujący jak i anteny kierunkowe i dookólne, sprzężonego poprzez dwukierunkowy wzmacniacz RF z anteną zewnętrzną. Oddanie sytemu do użytkowania na jeden dzień przed wymaganym terminem 25 listopada br., umożliwiło zakończenie prób odbioru innych systemów zainstalowanych w obiekcie i planowe przekazanie fragmentu Terminala 2 do normalnej eksploatacji pasażerskiej.

GrGA