M/A-COM Poland zmienia nazwę na RadioPartners

Z dniem 7 września 2010 roku firma M/A-COM Poland Sp. z o.o. zmieniła nazwę na:

RadioPartners Sp. z o.o.

Powyższa zmiana została odnotowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiana nazwy wynikła z konieczności dostosowania się do uregulowań prawnych pomiędzy firmami Harris, Tyco Electronics i M/A-COM Technology Solutions – aktualnym prawnym właścicielem nazwy i znaku firmowego M/A-COM.

Zmiana nazwy nie powoduje zmiany numerów NIP i REGON oraz żadnych dotychczasowych zobowiązań naszej firmy. Prosimy o uwzględnienie nowej nazwy w swoich bazach danych i stosowanie jej w kontaktach z naszą firmą.

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowa domena macom.pl zostaje zastąpiona przez radiopartners.pl. Nowy adres naszej strony internetowej to radiopartners.pl a firmowy adres e-mail to info@radiopartners.pl

JaWi