Wachlarz usług naszej firmy obejmuje:

 

Kompleksowe projekty systemów radiokomunikacyjnych TETRA/P25/DMR:

 • Komputerowe analizy propagacji (przewidywanie zasięgów)
 • Symulacje obciążenia i wydajności systemów
 • Dobór optymalnej technologii systemu pod względem wymagań i możliwości klienta
 • Konfiguracje systemów
 • Wizje lokalne obiektów typowanych na strefy radiowe
 • Praktyczne testy zasięgów
 • Projekty wstępne niezbędne do uzyskania przydziału częstotliwości w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej

 

Implementacja / wdrożenia systemów radiokomunikacyjnych TETRA/P25/DMR:

 • Dostawa urządzeń infrastruktury systemu
 • Dostawa terminali abonenckich
 • Instalacja infrastruktury systemu
 • Programowanie, strojenie i testowanie urządzeń
 • Instalacje systemów antenowych
 • Instalacje terminali abonenckich
 • Koncepcja struktury organizacyjnej/grupowej systemu
 • Szkolenia w zakresie obsługi infrastruktury systemu i terminali abonenckich

 

Projekty / realizacja systemów retransmisyjnych:

 • systemy poprawy zasięgów radiowych wewnątrz tuneli, stadionów, portów lotniczych i innych budowli
 • dwukierunkowe wzmacniacze retransmisyjne (BDA - Bi-Directional Amplifier)
 • systemy do optycznej dystrybucji sygnałów radiowych
 • inne niezbędne wyposażenie do budowy systemu retransmisyjnego pod klucz

 

Naprawy, przeglądy okresowe i inne usługi techniczne:

 • Naprawy sprzętu abonenckiego
 • Konserwacja urządzeń infrastruktury
 • Testowanie i konserwacja systemów antenowych
 • Kompleksowe umowy serwisowe
 • Stały nadzór i doradztwo techniczne
 • Szkolenia techniczne