Zmiana numerów telefonicznych

Od stycznia br. uległy zmianie nasze numery telefonów.

Nowe numery:

tel.: 222 508 190
faks.: 222 508 191

JaWi