Uruchomienie cyfrowego systemu trankingowego P25 w MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice

M/A-COM Poland zainstalował i uruchomił pierwszy w Polsce cyfrowy system trankingowy w otwartym standardzie APCO25 (P25). Do połowy listopada 2006 w MPL Kraków-Balice funkcjonował 4-kanałowy analogowy system trankingowy EDACS. W ciągu jednej nocy dział techniczny M/A-COM Poland przeprowadził skomplikowaną procedurę przełączenia wszystkich abonentów ze starego analogowego systemu do nowego w pełni cyfrowego 6-kanałowego systemu P25.

Lawinowy wzrost ruchu pasażerskiego w MPL Kraków-Balice, rozbudowa lotniska, większe wymagania w zakresie bezpieczeństwa – wymuszały konieczność rozbudowy i modernizacji wykorzystywanego systemu łączności. Możliwe były dwie ścieżki rozwoju systemu: w wariancie analogowym EDACS lub cyfrowym P25 – idealnym dla klientów posiadających przydział częstotliwości na wąskie kanały 12,5kHz. Decyzja przejścia na łączność cyfrową była podyktowana względami bezpieczeństwa a także większymi możliwościami techniczno-funkcjonalnymi dostępnymi w nowej technologii. System M/A-COM P25 łaczy zalety cyfrowego standardu interfejsu radiowego APCO25 ze standardem sieciowania bazującym na protokole IP tworząc nowoczesny system trankingowej łączności radiowej do transmisji głosu i danych.

Zainstalowany system umożliwia:

Usługi głosowe:

 • Wywołanie grupowe
 • Wywołanie indywidualne
 • Okólnik do grupy/multigrupy (Announcement Call)
 • Wywołanie do wszystkich w strefie radiowej
 • Identyfikacja grupy nadającej
 • Identyfikacja nadającego abonenta
 • Wywołanie alarmowe
 • Rejestracja abonenta w strefie
 • Sygnalizacja odebrania wywołania indywidualnego
 • Opóźnione wejście do połączenia
 • 10 poziomów priorytetów
 • Kolejkowanie połączeń
 • Skanowanie grup
 • Ograniczenie czasu nadawania
 • Blokowanie podwójnego nadawania
 • Tryb analogowy FM bezpośredni (radio-radio)

Transmisja danych:

 • Pingowanie radiotelefonu
 • Czytanie drogą radiową pliku profilu (ang. personality) z radiotelefonu
 • Programowanie drogą radiową radiotelefonu
 • Pakietowa transmisja danych

Usługi dyspozytorskie (Konsola C3 Maestro IP):

 • Połączenie grupowe nadawanie/odbiór
 • Połączenie Indywidualne nadawanie/odbiór
 • Połączeń grupowe okólnikowe typu Announcement
 • Połączenie grupowe do wszystkich w systemie (ALL CALL)
 • Wyświetlanie identyfikatora abonenta i kryptonimu
 • Historia połączeń wybranych (SELECT)
 • Historia połączeń niewybranych (UNSELECT)
 • Łączenie grup – Patch
 • Nadawanie okólników do grup – Simulselect
 • Chwilowy rejestrator treści połączeń
 • Obsługa wywołania alarmowego
 • Połączenie z wywłaszczeniem
 • Wybrane (SELECT) i niewybrane (UNSELECT) audio z możliwością sumowania do 8 źródeł audio w niewybranym głośniku
 • Ekran dotykowy, mysz i klawiatura jako interfejsy konsoli
 • Mikrofon biurkowy
 • Synchronizowany czas systemowy

Usługi dyspozytorskie (aplikacja VIP instalowana na komputerze klienta):

 • Połączenie grupowe nadawanie/odbiór
 • Połączenie Indywidualne nadawanie/odbiór
 • Połączeń grupowe okólnikowe typu Announcement
 • Połączenie grupowe do wszystkich w systemie (ALL CALL)
 • Wyświetlanie identyfikatora abonenta i kryptonimu
 • Historia połączeń wybranych (SELECT)
 • Historia połączeń niewybranych (UNSELECT)
 • Łączenie grup – Patch
 • Nadawanie okólników do grup – Simulselect
 • Chwilowy rejestrator treści połączeń
 • Obsługa wywołania alarmowego
 • Wybrane (SELECT) i niewybrane (UNSELECT) audio z możliwością sumowania do 4 źródeł audio w niewybranym głośniku
 • Synchronizowany czas systemowy

Usługi komutacyjno-sieciowe:

 • Interfejs IP dla głosu, danych i sterowania pomiędzy strefą, switch’em i konsolami
 • Interfejs do synchronizacji czasu systemowego
 • Wykorzystanie korporacyjnej sieci LAN
 • Zdalny dostęp do systemu poprzez VPN zabezpieczony firewall’em

Usługi zarządzania:

 • Baza danych abonentów/radiotelefonów
 • Baza danych grup
 • Monitorowanie aktywności w czasie rzeczywistym
 • Logowanie aktywności (1 rok)
 • Zarządzanie/kontrola systemu i elementów systemu
 • Zdalne programowanie parametrów: radiotelefonów (OTAP)
 • Monitorowanie i zarządzanie alarmami
 • Architektura klient/serwer

Wyposażenie strefy radiowej:

 • Uniwersalne kanały do transmisji danych i głosu
 • Każdy kanał może pełnić funkcje kanału kontrolnego
 • Szybki kanał kontrolny 9600b/s
 • Zestawianie połączeń w czasie poniżej 0,25s
 • Izolowany tryb trankingowy w przypadku braku połączenia ze switch’em
 • Automatyczne testowanie pracy każdego kanału przez moduł SureCall
 • Automatyczne monitorowanie mocy nadawania każdego kanału
 • Automatyczne monitorowanie funkcjonowania nadawczego toru antenowego
 • Konfigurowane wejścia/wyjścia alarmowe

GrGa