System retransmisyjny od RadioPartners w najdłuższym w Polsce tunelu drogowym

W dniu 24 kwietnia br. przekazano do użytkowania aktualnie najdłuższy w Polsce tunel drogowy pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Każda z dwu nitek tunelu o długości 1390 m została wyposażona w instalację retransmisyjną sygnałów radiowych służb ratunkowych z kablami promieniującymi 7/8″.

System został dostarczony i uruchomiony przez firmę RadioPartners Sp. z o.o. przy wykorzystaniu podzespołów czołowych firm z branży radiowej takich jak See Telecom, EUPEN, Sepura i Simoco.

 

news_004

 

Ze względu na długość tunelu jak i jego położenie pod dnem rzeki zastosowano szereg technicznych rozwiązań zapewniających podwyższoną niezawodność działania w każdych warunkach. Sygnał radiowy podawany jest do kabli promieniujących z obu końców tunelu jednocześnie. Pomiędzy stacją czołową Master od strony węzła Marynarki Polskiej a stacją Slave od strony węzła ku ujściu sygnały radiowe przekazywane są po redundantnych światłowodach.

Także wszystkie ewakuacyjne przejścia poprzeczne pomiędzy tunelami dla bezpieczeństwa zasilane są sygnałem radiowym z obu nitek niezależnie. Instalacja obsługuje łącznie 9 częstotliwości Policji, Pogotowia Ratunkowego oraz Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo retransmitowana jest jedna częstotliwość radia publicznego FM z możliwością automatycznego i ręcznego nadawania komunikatów ostrzegawczych do odbiorników w pojazdach przejeżdżających tunelem.

 

news_005

 

Ważnym uzupełnieniem instalacji radiowej przeznaczonym dla obsługi tunelu jest mały system trankingowy TETRA wyposażony w interfejs do sieci telefonicznej i system nadzoru. Podsystem radiowy w tunelu był jedną z pierwszych instalacji przekazaną przez RadioPartners do użytkowania dla inwestora i generalnego wykonawcy, co wobec braku łączności komórkowej w wielu miejscach w tunelu i w pomieszczeniach serwisowych zlokalizowanych głęboko pod ziemią – stanowiło istotne ułatwienie. Instalacja retransmisyjna została pozytywnie odebrana przez służby i przetestowana w praktyce w trakcie ćwiczeń poprzedzających otwarcie tunelu dla pojazdów.

GrGa