Usługi

Wachlarz usług naszej firmy obejmuje:

 

Kompleksowe projektowanie systemów:

 • Komputerowe analizy propagacji (przewidywanie zasięgów)
 • Symulacje obciążenia i wydajności systemów
 • Dobór optymalnej technologii systemu pod względem wymagań i możliwości klienta
 • Konfiguracje systemów
 • Wizje lokalne obiektów typowanych na strefy radiowe
 • Praktyczne testy zasięgów
 • Projekty wstępne niezbędne do uzyskania przydziału częstotliwości w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej

 

Implementacja / wdrażanie systemów:

 • Instalacja infrastruktury
 • Programowanie, strojenie i testowanie urządzeń
 • Instalacje systemów antenowych
 • Instalacje urządzeń abonenckich
 • Koncepcja struktury organizacyjnej/grupowej systemu
 • Szkolenia w zakresie obsługi infrastruktury systemu i urządzeń abonenckich

 

Naprawy, przeglądy okresowe i inne usługi techniczne :

 • Naprawy sprzętu abonenckiego
 • Konserwacja urządzeń infrastruktury
 • Testowanie i konserwacja systemów antenowych
 • Kompleksowe umowy serwisowe
 • Stały nadzór i doradztwo techniczne
 • Szkolenia techniczne