Simoco Xd DMR Poziom III

System trankingowy

Digital Mobile Radio (DMR)

Funkcje poziomu III:

 • Do 16 kanałów (32 kanały logiczne) na strefie (site)
 • Jeden z kanałów pełni funkcję "master"
  • Ponieważ wszystkie kanały są identyczne, każdy może pełnić funkcję "master"
  • W trybie trankingowym "master" zarządza przydzielanymi do połączeń kanałami logicznymi
  • Każda strefa przydziela jeden kanał logiczny jako kanał kontrolny
  • Terminale automatycznie nasłuchują kanału kontrolnego
  • Komendy przesyłane po kanale kontrolnym sterują zestawianiem i rozłączaniem połączeń pomiędzy radiotelefonami
 • Połączenie może być kolejkowane przy braku wolnych zasobów systemu
 • Rejestracja z uwierzytelnianiem
 • Roaming
 • Połączenia indywidualne w trybach:
  • Off Air Call Setup - kanał przydzielany przy zestawianiu połączenia
  • Full Off Air Call Setup - kanał przydzielany po przyjęciu połączenia
 • Połączenie grupowe z opóźnionym dołączeniem do połączenia (late entry)
 • Okólnik (Broadcast call)
 • Priorytet połączeń: normalny, średni, wysoki, bardzo wysoki
 • Połączenie alarmowe
 • Krótka transmisja danych
 • Statusy
 • Przenoszenie połączeń (inicjowane przez infrastrukturę lub terminal)
 • Zdalne blokowanie i odblokowywanie terminali
 • Drugi kanał kontrolny
 • Możliwość przydzielania kanału kontrolnego do rozmowy
 • Obsługa GPS
  • Moduł GPS dostępny jako opcja w terminalach ręcznych i samochodowych
  • Raportowanie pozycji: po upływie czasu, po zmianie położenia, na żądanie
 • Inteligentna funkcja Man Down
  • Terminal uczy się normalnej pozycji radiotelefonu
  • Alarm wysyłany jeżeli przez zdefiniowany czas terminal będzie w nienormalnej pozycji
  • Alarm jeżeli nastąpi zmiana w zdefiniowanym trybie ruchu (zatrzymanie, bieg)
  • Sygnał potwierdzenia zdarzenia przez użytkownika
  • Sygnał ostrzegawczy audio
 • Funkcja Lone Worker - nadzorowanie pracy użytkownika samotnie wykonującego zadanie w trudnych warunkach
  • Użytkownik musi cyklicznie resetować programowany timer
  • Brak reakcji spowoduje zainicjowanie połączenia alarmowego
  • Połączenie alarmowe na wybranym kanale lub do zdefiniowanego abonenta/grupy
  • Połączenie alarmowe normalne lub ciche
  • Możliwość cyklicznego załączania nadajnika
 • Połączenia telefoniczne
  • Każda stacja bazowa może mieć uaktywnioną opcję połączeń telefonicznych SIP
  • Konfiguracja dostępnych połączeń za pomocą aplikacji SDMT, która tworzy łącze centralowe o pojemności maksimum 30 jednoczesnych połączeń
  • Połączenia realizowane są w trybie indywidualnym
 • Tryb wielostrefowy
  • Do 25 stref na region kontrolowany przez "system master"
  • Jeden z kanałów w regionie pełni funkcję "system master"
  • Może być do 24 regionów, razem maksimum 600 stref
  • Ponieważ wszystkie kanały są identyczne każdy może pełnić funkcję "system master"

 

Aplikacje poziomu III:

Simoco Digital Management Terminal - SDMT

 • Konfiguracja systemu
 • Baza danych urządzeń abonenckich do uwierzytelniania 

Call Logger

 • Rejestracja połączeń w bazie danych
 • Eksport do dalszego przetwarzania i billingów

System Monitor

 • Rejestracja i zarządzanie alarmami