Simoco Xd DMR Poziom II

System konwencjonalny

Digital Mobile Radio (DMR)

Funkcje poziomu II:

 • DMO - tryb bezpośredni:
  • Połączenia indywidualne i grupowe
  • Programowane w radiotelefonie częstotliwość i kanał logiczny
 • Tryb przez przekaźnik-stację bazową:
  • Połączenia indywidualne i grupowe
  • Statusy i krótkie wiadomości tekstowe
  • Priorytety dla połączeń indywidualnych i grupowych
  • Połączenia alarmowe
  • Okólniki
  • Tryb OVCM (Open Voice Channel Mode) - kanał otwarty
 • Obsługa GPS
  • Moduł GPS dostępny jako opcja w terminalach ręcznych i samochodowych
  • Raportowanie pozycji: po upływie czasu, po zmianie położenia, na żądanie
 • Inteligentna funkcja Man Down
  • Terminal uczy się normalnej pozycji radiotelefonu
  • Alarm wysyłany jeżeli przez zdefiniowany czas terminal będzie w nienormalnej pozycji
  • Alarm jeżeli nastąpi zmiana w zdefiniowanym trybie ruchu (zatrzymanie, bieg)
  • Sygnał potwierdzenia zdarzenia przez użytkownika
  • Sygnał ostrzegawczy audio
 • Funkcja Lone Worker - nadzorowanie pracy użytkownika samotnie wykonującego zadanie w trudnych warunkach
  • Użytkownik musi cyklicznie resetować programowany timer
  • Brak reakcji spowoduje zainicjowanie połączenia alarmowego
  • Połączenie alarmowe na wybranym kanale lub do zdefiniowanego abonenta/grupy
  • Połączenie alarmowe normalne lub ciche
  • Możliwość cyklicznego załączania nadajnika
 • Tryb Simoco Xd Xtend
  • Umożliwia zestawianie połączeń z udziałem wielu stacji bazowych
  • Kanał na jednej stacji bazowej może być połączony z kanałem na innej stacji bazowej
  • Jeden kanał może być połączony z maksimum 8 innymi kanałami
  • Działa w trybie cyfrowym i analogowym (bez możliwości mieszania)
  • Każde połączenie odbierane na danym kanale jest automatycznie retransmitowane do dołączonych kanałów w trybie Xtend
  • W trybie cyfrowym dotyczy kanałów logicznych, pozwala na dzielenie połączeń np. pierwszy kanał logiczny dołączony do 3 innych kanałów, drugi do 5 innych kanałów logicznych.
  • Funkcjonalność kontrolowana za pomocą aplikacji SDMT z komunikacją IP
 • Połączenia telefoniczne
  • Każda stacja bazowa może mieć uaktywnioną opcję połączeń telefonicznych SIP
  • Konfiguracja dostępnych połączeń za pomocą aplikacji SDMT
  • Połączenia realizowane są w trybie indywidualnym

 

Aplikacje poziomu II:

 

 

Simoco Digital Management Terminal - SDMT

 • Umożliwia zdalną konfigurację stacji bazowych SDB670 i ustawienie wszystkich parametrów przewidzianych standardem DMR (główne to: częstotliwość, moc, timery).
 • Łączy się z poszczególnymi stacjami po IP tylko na czas konfiguracji.
 • Umożliwia zdalne aktualizowanie oprogramowania stacji bazowych, pojedynczo lub całymi grupami.
 • System składa się z jednej lub więcej stref (site).
 • Każda strefa składa się z jednej lub więcej stacji bazowych.

Aplikacja dostarczana jest gratis ze stacją bazową.

 

Simoco Diagnostic Monitor - SDM

 • Umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym pracy stacji bazowej SDB670:
  • Kanał i tryb pracy (analogowy/cyfrowy)
  • Parametry zasilania
  • Temperaturę stacji i stan pracy wentylatorów
  • Poziom sygnału odbieranego RSSI na kanale logicznym
  • Inne parametry połączenia na kanale logicznym
  • Wersje oprogramowania
  • Stan alarmów wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Obrazuje parametry stacji w postaci tekstowej lub graficznie.
 • Wszystkie kluczowe parametry wyświetlane są jednocześnie.
 • Umożliwia monitoring jednej stacji bazowej w danej chwili.

Aplikacja dostarczana jest gratis ze stacją bazową.

 

Simoco Alarm Logger - SAL

 • Zbiera alarmy z infrastruktury systemu i archiwizuje na dysku.
 • Zarządza plikami logów alarmów.
 • Steruje monitoringiem wiadomości alarmowych wysyłanych przez poszczególne urządzenia (SNMP Traps).

Aplikacja dostarczana jest gratis ze stacją bazową.

 

Simoco System Monitor - SSM

 • Obrazuje alarmy występujące w systemie w postaci tabelarycznej i graficznej.
 • Pozwala na przeszukiwanie i filtrowanie bazy danych z alarmami.
 • Zarządza alarmami: potwierdzenie, wyczyszczenie, zignorowanie.

Korzystanie z aplikacji wymaga zakupu licencji.

 

Simoco Xd Dispatcher - Aplikacja dyspozytorska

 • Aplikacja pozwala na pracę z jedną lub wieloma stacjami bazowymi połączonymi po IP.
 • Monitoruje pracę w trybie analogowym i cyfrowym (na każdym kanale logicznym oddzielnie).
 • Wszystkie typy połączeń DMR Poziom II i analogowe.
 • Stos przychodzących połączeń i historia połączeń.
 • Dodatkowo monitorowanie podstawowych parametrów stacji bazowej.
 • Licencja na pojedynczy Windows PC .

Korzystanie z aplikacji wymaga zakupu licencji.